GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de Modernleşme

Konuşmacı: Mahmut Hakkı Akın
Moderatör: Merve Betül Üçer

Sunumda Türkiye’de modernleşmenin sosyolojik süreklilik ve kırılmaları değerlendirilecektir. Modernleşmenin bir toplumsal değişme süreci olması üzerinde durulacak ve bu değişmenin farklı dönemsel karakteristikleri değerlendirilecektir.  Türk modernleşmesi kültür ve medeniyet değişimi olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Batılılaşma, çağdaşlaşma gibi kavramlar da modernleşme yerine tercih edilmiştir. Kavram tercihleri ve kavramların değişimi de süreç içinde özellikle dikkat çeken bir konudur. Ayrıca kitabın alt başlıklarından ikisi arasındaki ilişkinin özellikle dikkat çektiği belirtilebilir. Bunlardan biri din, diğeri de siyasettir. Eski ile yeni arasındaki çatışma ve yeni olanın nasıl ikame edileceği bu sürecin önemli problemlerinden biri olmuştur. Türk modernleşmesinin devletin ve dolayısıyla siyasetin merkezde olduğu bir sürekliliği olması, dikkat edilmesi gereken bir özelliğidir. Diğer yandan kültürel alandaki değişimin din odaklı bir kavrayışla karşılanması bu alanda önemli ayrışmaları ve gerilimleri de üretmiştir.

Osmanlı’dan Cumhuriyete yaşanan değişimin aynı zamanda sosyolojik şartlarının da farklılaştığı üzerinde durulması gereken bir konudur. Cumhuriyet döneminde daha radikalleşen ve devrim vurgusuyla devam eden bir modernleşme söz konusudur. Ne var ki bu dönemde de geçmişin sürekliliği kendisini göstermektedir. Ayrıca modernleşmenin devlet merkezli sürekliliğinden kısmen bir kopuş yaşanması da Cumhuriyet modernleşmesi bağlamında değinilmesi gereken bir konudur. Sonuçta farklı yönleriyle dünyanın değişiminden bağımsız düşünemeyeceğimiz bir değişme süreci içinde yaşadığımız gerçekliğin oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)