GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türk Eğitiminin Bin Yılda Geçtiği Aşamalar

Konuşmacı: Necdet Sakaoğlu

Türkler Orta Asya’daki yurtlarında önce Göktürk, sonra Uygur alfabesiyle çocuklarına ve gençlerine ulusal eğitim kazandırmışlardı. İslâmiyet’i kabul edince ve İran ülkesine göçüşlerinde Arap elifbasını öğrenerek kendi dillerini yani Türkçeyi bu alfabe ile yazmak-okutmak sürecine girdiler. Bu dönem yaklaşık 900 yıl sürdü. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde bu öğretim sisteminin kolaylaştırılması hatta Latincenin de öğretilmesi gündeme gelse de gerçekleşmedi. Kendi okul hayatlarında bu gelişmelere tanık olan aralarında Atatürk’ün, Mustafa Necati’nin de bulunduğu Türk aydınları Cumhuriyet’in ilk döneminde Latin alfabesi kökenli yeni Türk alfabesinin bütün eğitim aşamalarında ve kültür hayatında yürürlüğe girmesini sağladılar. Buna bağlı olarak eğitim, okul, basın hayatı da tamamen değişti. Bu değişikliklerin konu edinildiği seminerde, Türk eğitiminin bin yılda geçtiği aşamalar farklı boyutlarıyla ele alınacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
01 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği