GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türk Eğitim Tarihinde Klasik Metin Okumaları

Türk eğitim tarihini dönemler, kişiler, kurumlar ve eserler üzerinden ele alan araştırmalar büyük ölçüde bazı temel metinlere yaslanırlar. Bu da tabii olarak bazı eksikleri, farklı ve öznel değerlendirmeleri beraberinde getirir. Eğitim tarihinin klasik metinlerinin farklı formasyon sahipleri tarafından okunup değerlendirilmesi alanı daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. Bu da söz konusu eserlerin derinlemesine yorumlanmasıyla mümkün olabilir. Bu atölyede, Türk eğitim tarihi yazarlarının sıklıkla referans verdikleri bazı klasik eserlerden seçme metinlerin okunması planlanmaktadır. Eğitim tarihinin büyük ölçüde Tanzimat sonrası olaylarını konu edinmesi sebebiyle bu döneme ağırlık verilecektir. II. Mahmud döneminde başlayan maarif bürokrasisinin bazı temel metinlerini okumak ve yorumlamak öncelikli olacaktır. Bu bağlamda II. Mahmut’tan itibaren yayımlanmış bazı hukuki metinler ile II. Meşrutiyet senelerinde ve Cumhuriyet döneminde yayımlanmış beş klasik/telif kitabın okuması ve yorumlanması yapılacaktır. Atölyeye katılacak kişilerin öncelikle Türk eğitim tarihi temel dönem bilgisine (özellikle Tanzimat sonrası dönemin önde gelen kişileri, olayları vb.) ve dil becerisine (Osmanlı Türkçesi) ortalama düzeyde sahip olması beklenmektedir. Her hafta metinler üzerinde ortak okuma ve yorumlama yapılacaktır.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM