GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Turgut Cansever'de Şehir ve Mimari

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü şehir ve mimari üzerine yaptığı çalışmalarla düşünce dünyamıza büyük katkılar sağlamış olan Turgut Cansever'i vefatının üçüncü yılında bir panelle yad ediyor. Akif Emre, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk'ün sunumlarıyla katılacağı panel 03 Mart 2012 Cumartesi saat 18:00'de İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)'nde gerçekleştirilecek.

Turgut Cansever, mimari, şehir ve mimari düşünce üzerine yaptığı çalışmalarla hem mimarlık hem de düşünce alanına büyük katkılar sağlamış bir düşünür ve mimardır. Turgut Cansever, şahsen tanınmakla birlikte eserleri ve düşünceleri yeterli ölçüde ele alınmamıştır. O adından sıkça bahsedilen ancak düşüncesine tam olarak vakıf olunmayan düşünürler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı onun hayatına bakıldığında yaptığı işlerin önemli bir kısmının anlaşılamamaktan ötürü yarım kaldığı görülecektir. Zira o mevcut kabullerin karşısına, geleneksel düşünce birikiminden yararlanarak yeni ve özgün olan düşüncelerle çıkmıştır. Bu özgünlüğe rağmen onun düşünceleri hem destekleyenler hem de karşı çıkanlar tarafından yeterli ölçüde tartışılmamış ve değerlendirilmemiştir.

Turgut Cansever'in medeniyetimizin entelektüel, mimari, kültürel tarihinden beslenerek geliştirdiği düşüncelerin detaylı bir biçimde gündeme getirilmesi sadece şehir ve mimari konularında yaşanan açmazlara farklı bir bakış açısı sunmakla kalmayacak; Türk düşünce hayatına derinlikli bir biçimde katkıda bulunacaktır. Böylelikle İslam medeniyetinin yetiştirdiği büyük mimar ve düşünürlerden biri olan Turgut Cansever'in bir kez daha hatırlanması sağlanacaktır.