GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Toplumsal Sınıf Tartışmaları

Hoca: Yunus Kaya

Bu okuma grubunda Marx ve öncüleri ile ortaya çıktığı iddia edilebilecek olan ilk klasik toplumsal sınıf kavramsallaştırmalarından başlayarak toplumsal sınıf olgusun tanımını ve yapısını belirleyen önemli sosyo-ekonomik ve düşünsel dönüşümler ele alınacaktır. Bu bağlamda, fordizmden post-fordizme geçiş, mülkiyet ve yönetim yapılarının değişimi, yeni toplumsal hareketler ve ortaya çıkardığı yeni eşitsizlik kavramsallaştırmaları, küreselleşme ve yeni uluslararası işbölümü ve güncel sınıfı şemaları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin toplumsal sınıf yapısı üzerine süren tartışmalar bahsedilen bu dönüşümler ışığında tartışmaya açılacaktır.

Tarih Saat Yer
12 Mart 2018 18:00 İLEM
19 Mart 2018 18:00 İLEM
26 Mart 2018 18:00 İLEM
02 Nisan 2018 18:00 İLEM
09 Nisan 2018 18:00 İLEM
16 Nisan 2018 18:00 İLEM
23 Nisan 2018 18:00 İLEM