GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Toplumsal Değişim ve Müzik Beğenilerinin Dönüşümü

Konuşmacı: Uğur Zeynep Güven

Bir toplumun üyesi olarak bireyin müzik beğenileri ve tercihleri, sosyolojik açıdan, sosyo-ekonomik statü (SES), yaş, eğitim düzeyi gibi değişkinlere ek olarak sırasıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde vuku bulan toplumsal değişim ve dönüşümlerle sürekli olarak yeniden şekillenmektedir. Sanat ve kültür ürünlerine ilişkin diğer tercihler ile beraber, belirgin ölçüde bireyin sahip olduğu kültürel kapital ile belirlenen müzik beğenileri, makro-sosyolojik açıdan müziğin temsili, dağıtımı ve tüketim şekillerinin değişimi bağlamında teknolojinin ekonomi-politiği ile açıklanabilmektedir. Mikro-sosyolojik açıdan ise, bireyin aidiyet grubu ve referans grubuyla etkileşimi ve diğer gündelik hayat pratikleri açısından incelemek mümkündür. Bu doğrultuda, ilk olarak, göç, kentleşme ve alt-kentleşme örüntüleri, iş ve çalışma koşulları gibi toplumsal dönüşümlere şekil veren olgular ile yeni iletişim teknolojileri ve medyanın etkisi çerçevesinde, müzik kültürlerinin oluşumu, yayılımı ve toplumsallıkları ele alınacaktır. Daha sonra, bireyin kimlik oluşturma sürecinin bir bileşeni olarak müzik tercihleri örnekler üzerinden analiz edilecektir. Son olarak, toplumsal değişimin uzantısı ve temsili olan müzik beğenilerinin kültür alanındaki kısa ve uzun vadeli izdüşümleri irdelenecektir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
05 Mayıs 2016 17:00 İLEM Konferans Salonu