GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tez Önerisi Hazırlama Eğitimi

Eğitimci: Önder Küçükural
İLEM tarafından lisansüstü öğrencilere yönelik olarak 2 Kasım tarihinde Önder Küçükural’ın sunumuyla Tez Önerisi Hazırlama eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitimde katılımcılar ile genel anlamda tez önerisi yazımıyla alakalı temel prensipler ve yöntemler paylaşılacaktır. Bu eğitim doktora ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören sosyal bilim öğrencilerinin araştırma ya da tez önerisi yazmalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma ya da tez önerisi bir tarafında öğrenci ya da araştırmacının, diğer tarafında ise fon veren kuruluşun ya da üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünün yer aldığı bir sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşme ortaya konacak olan ürünün (tez, rapor vb.) daha yazılmadan önce özgünlüğünü ve alana orijinal bir katkı yapacağını garanti etmeyi amaçlar. Bu eğitim iyi bir araştırma ya da tez önerisinin nasıl yazılabileceğine dair birinci elden deneyimi öğrenciler ile paylaşmayı hedeflemektedir. Bu eğitimde tez konusunun ve sorularının belirlenmesi, taslak oluşturulması, argümanlarının tespiti gibi temel meseleler ele alınacaktır. Kontenjan sınırlı olup eğitime katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

BAŞVURU


Tarih Başlangıç Bitiş Yer
02 Kasım 2018 17:00 19:00 İlmi Etüdler Derneği