GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Temel İktisadi Kavramlar

Bu seminerde, iktisadi sistemin daha rahat anlaşılabilmesi amacıyla, sistemi oluşturan temel kavramlar ele alınacaktır. Adam Smith’in çalışmalarını milat olarak kabul eden modern iktisat düşüncesinin kökleri, geçmişte yapılan felsefi, siyasi ve iktisadi tartışmalara kadar uzanmaktadır. Bu tartışmalar ve büyüyen ekonomik ilişkiler çerçevesinde günümüz iktisadi sistemi oluşmuştur. İnsan, rasyonalite ve tercihler gibi kavramlar iktisadın temel taşlarını oluşturmaktadır. Mevcut iktisadi sistemi ve bakış açısını anlamlandırabilmek için bu kavramların anlaşılması gerekmektedir. Bu bağlamda seminer süresince, belirlenen kavramlar ele alınacak ve farklı iktisat düşünce okulları bu kavramlar bağlamında tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
26 Ekim 2013 12:30 İLEM