GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tek Parti Döneminde Muhalefet

Konuşmacı: Ahmet Demirel

Bu seminerde 1920-1945 arasında Türkiye’de iktidar ve muhalefet ilişkileri değerlendirilmiştir. Esas olarak muhalefetin hangi noktalardan muhalif olduğu üzerinde durularak Birinci Meclis’teki İkinci Grup, İkinci Meclisteki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Üçüncü Meclisteki Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın muhalefeti birbirleriyle karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. İktidarın bu muhalif yapılara karşı tutumu da seminerin bir başka temel noktasını oluşturmaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
24 Mayıs 2014 18:00 İLEM Konferans Salonu