GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Teistik Ahlak: Dine Dayalı Ahlak mı, Dinlerin Tanrısı'na Dayalı Ahlak mı?

Konuşmacı: Ferhat Yöney

Bu sunumda ahlaki realizmin doğruluğu yani ahlaki yükümlülüklerimizin nesnel biçimde var olduğu varsayılarak ahlaki özelliklerin doğası sorgulanacaktır. Bu amaç doğrultusunda teistik ahlak ile teistik ahlakın yerine geçebilecek diğer ahlaki realist seçenekler olan ahlaki doğalcılık ve ahlaki doğaüstücülük karşılaştırılacak ve teistik ahlakın diğer iki seçeneğe göre üstün olabilmesi için ahlak ile Tanrı arasında olumlu bir ilişki kurmanın nasıl ele alınması gerektiği ahlak metafiziği açısından tartışılacaktır. Bu bağlamda teistik ahlak denildiğinde ilk akla gelen “Dine Dayalı Ahlak” seçeneği ile “Dinlerin Tanrısı'na Dayalı Ahlak” olarak ortaya konan ikinci seçenek ahlak dilinin oynadığı normatiflik, ahlaki bilgi gibi işlevler açısından değerlendirilecek ve teistik ahlaka getirilen keyfilik eleştirisi gibi birtakım eleştiriler ele alınacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
27 Şubat 2017 18:50 20:20 İlmi Etüdler Derneği