GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

'Tasavvur Bile Edemezdik, Daha Azına Kanaat Ederdik'

İslam İktisadı Atölyesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman, bu alanda yapılan önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

Orman, İslami çalışmalardaki önemli gelişmelerle ilgili olarak:' 2000'li yılların başında nelere sahip olmak istersiniz, ne umarsınız? Şeklinde bizlerle pazarlık yapılacak olsaydı, eminim ki çok daha azını kabul ederdik.' dedi. Sabri Orman gelişmelerin ve yapılan çalışmaların kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da sarf edilen gayretten fazla gelişme sağlıyoruz diyen Orman, bu konudaki gelişmelerin Müslümanlar için önemli bir nimet olduğunu belirtti.

Nimetin olduğu yerde şükrün olması gerektiğini vurgulayan Orman, şükrün fiilde gizli olduğunu ve bunu anlamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Atölye çalışmasıyla ilgili yorumlar yapan Sabri Orman, bu tarzda çalışmaların genelde akademik kurumlar tarafından gerçekleştirilmesine alışık olduklarını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek böyle bir atölye çalışmasını gerçekleştiriyor olmasının birçok kuruma örnek olmasını diledi.

Alandaki müphemleşmeye dikkat çeken Orman, 'iktisat dediğinizde hem hayatta karşılığı olan bir gerçeklik hem de alan adını ifade etmektedir. Bununla ilgili olarak alandaki müphemliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir.' diye konuştu.

Sabri Orman İslam İktisadı ile ilgili olarak konuşmasında şu sözlere yer verdi:' İslam İktisadını bir alan olarak nitelendirmemiz için ilk önce onun tanımını yapmamız gerekmektedir. Bir tanım yapmamız da gerekirse, bu da  Müslümanların ekonomi ilişkisi ile ortaya çıkan her durumu içine almaktadır. Bu durum göz önüne alındığında İslam İktisadının meşruluğu da açıklanmaktadır.'

İslam iktisadının mevcut iktisat anlayışı ile ilişkisine de değinen Orman,' İslam İktisadı mevcut sistem içerisinde bir alternatif mi yoksa bu sistemin bir parçası mıdır dediğimizde mevcut çalışmalar içerisinde İslam İktisadı alan içerisinde bir daldır.' diye konuştu.

İslam İktisadının süreç içerisinde çoğulcu bir anlayışla şekillenip farklı anlayışlar ortaya çıkaracağını belirterek bu durumun İslam dinindeki mezheplerle örneklendirdi.

İslami ekonomik sistemle ilgili süreç içinde komünist ekonomi, kapitalist ekonomi ve kendine özel bir ekonomi şeklinde yorumlar yapıldığını belirten Sabri Orman, sürecin olduğu her yerde tarihi geçmişin de olduğunu bu durumunda İslam İktisadı tarihinin de olduğunu belirtti.