GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarihsel Tecrübelerin Işığında Yeni Bir Sistem/Sosyalizm Mümkün Mü?

Konuşmacı: Sercan Karadoğan

Bu çalışmada, sosyalizm ve liberalizm arasındaki bu kadim tartışma, daha özelde bunun en yoğun yaşandığı ve literatürde adı ‘Hesaplama Tartışması (Calculation Debate)’ olarak geçen tartışma incelendi. Bu tartışmanın bize sağladığı kavramsal araçlar ve tecrübeler ışığında yeni bir sistemin ne olması ve ne olmaması gerektiği sorgulanmıştır. Örnek çalışmalar olmaları açısından, 1990’lardan sonra ortaya çıkan ‘yeni bir sosyalizm’ , ‘21. yüzyıl sosyalizmi’ veya ‘alternatif üçüncü yolcu-lar’ isimleriyle anılan düşünce ve sistemler analiz edilmiş ve bu sistemlerin artıları ve eksikleri tartışmaya çalışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Haziran 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği