GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarihsel Karşılaştırmalı Bilim Felsefesi

Bu seminerde tarihî süreç içerisinde doğa, matematik ve sosyal bilimlerin ontolojileri ile epistemolojileri, fizik, matematik/astronomi ve tarih bilim dalları örneklerinde karşılaştırmalı bir biçimde incelenecektir. Söz konusu alanlarda incelenen nesnelerin tanımlarının nasıl yapıldığı, hangi yöntemler kullanılarak nesnelerin incelendiği, bilgi kaynakları, ölçütleri ve elde edilen bilginin eleştirileri ile aralarındaki gibi konular ele alınacaktır. Karşılaştırmada özellikle Eski Yunan, İslam ve Modern - Çağdaş dönemler göz önünde bulundurulacaktır.

Tarih Saat Yer
26 Ekim 2013 09:30 İLEM