GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi ve İslâmî Rivâyetlere Uygulanması Sorunu

Bu çalışmada tarihsel eleştiri yöntemlerinin tanıtımı, tenkidi ve İslami rivayetler üzerinde uygulanması sorunu üzerinde durulacaktır. Kaynak tenkidi, form tenkidi, redaksiyon tenkidi ve gelenek/rivayet tenkidi türlerini içine alan tarihsel eleştiri yöntemleri, Kitâb-ı Mukaddes tenkidinde merkezî bir konuma sahiptir. Kitâb-ı Mukaddes üzerinde uygulanması din, siyaset, felsefe, tarih ve edebiyat gibi birçok alanla ilgili meydana gelen değişimler ve aydınlanma gibi süreçlerin bir sonucu olan tarihsel eleştiri yöntemlerinin İslâmî rivayetler üzerinde uygulanması ise ilk olarak 18. ve 19. yüzyılda oryantalistler eliyle gerçekleşmiştir. Bu sunumda tarihsel eleştiri yöntemlerinin tarihi ve Kitâb-ı Mukaddes tenkit tarihindeki yeri incelenecek, yöntemlerin kullanım amaçları ve uygulanışları üzerinde durulacaktır. Daha sonra bu yöntemlere yöneltilen eleştiriler sistematik olarak incelenerek değerlendirilecektir. Buna ilaveten bu yöntemlerin felsefî arka planları ve yöneltilen eleştiriler de göz önünde bulundurularak İslâmî rivayetler üzerindeki kullanımının imkânları, sorunları ve sınırlılıkları tartışılacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
12 Nisan 2019 16:00 İlmi Etüdler Derneği