GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarihçi&Sanatı 3: Tarih Araştırmalarında Edebiyatın Yeri

Konuşmacı: İsmail Güleç

Tarihçiler gerek kaynaklardan yararlanırken gerek metinlerini kaleme alırken edebiyat ile karşı karşıya gelirler. Tarihçilerin kullandığı kronikler, biyografi kitapları, padişah, sadrazam, vezir, şeyhülislam gibi şair devlet adamlarının şiirleri edebiyat bilgisi olmadan, vezin ve kafiye bilmeden doğru bir şekilde okuma imkânı olmayan türden kaynaklardır. İyi bir tarih araştırmacısı olmak için çalışılan dönem ve dilin edebi eserlerini bilmek, onlardan bilgi çıkaracak kadar anlamak gerekir. Garibnâme bilinmeden XIII. Asır Anadolu’sunun anlaşılmasından yahut Menakıb-ı Kudsiyye bilinmeden Babailik hareketini tam olarak çözülebilmesinden söz edebilir miyiz? Şehzade Mustafa’nın hayatını çalışan bir araştırmacı Şehzade, babası tarafından öldürüldüğünde halkın tepkisinin ne olduğuna dair bilgileri kronik ve resmi kaynaklardan öğrenemeyecek dönemin şairleri tarafından yazılan mersiyelerini incelemesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan iyi tarihçilerin yazdıklarını incelediğimizde edebi metinlerden yararlanmalarının yanı sıra yazdıkları metinlerin de güzel ve akıcı olması onların edebiyat bilgisine sahip olduklarını göstermektedir.

Teyfur Erdoğdu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Tarihçi&Sanatı söyleşilerinin üçüncüsünde İsmail Güleç konuk edilecek. Eski Türk Edebiyatı ve Tasavvuf Edebiyatı üzerinde çalışan Güleç ile “Tarihçiler için edebiyat bilgisi gerekli midir? Gerekli ise neden gereklidir?  Büyük tarihçilerin edebiyat ilgileri ve bilgileri eserlerine nasıl yansımaktadır?” gibi sorular cevaplandırılmaya çalışılacak.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
27 Aralık 2017 17:30 İlmi Etüdler Derneği