GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarihçi ve Sanatı 2

Konuşmacı: Ahmet Şimşek

“Dünyada Tarihçilik” kitabı dünyada tarihçiliğin bugünkü çeşitliliğine odaklanarak, bu çeşitliliğe katkı sağlayan ana dönemler, ekoller, yaklaşımlar ve onların usta tarihçilerini konu edinmektedir. Eser, dünyada tarih araştırma ve yazımında etkili olmuş önemli tarihçilerden kapsayıcı özel bir seçki sunmaktadır. Ahmet Şimşek’in editörlüğünü yaptığı eser, her biri ayrı bir yazar tarafından kaleme alınan on dokuz bölümden oluşmakta ve çalışmada yirmi bir tarihçiye yer verilmektedir. Her bölümde ele alınan tarihçinin tarihçiliğine geçmeden önce döneminin özgünlüğü ya da ekolü, yaklaşımı hakkında bilgi verilmektedir. Tarihçilerin tarihçilikleri; Nasıl bir eğitim almıştır? Çalışma alanına nasıl yönelmiştir? Eserleri nelerdir? Tarih araştırma ve yazım süreçlerinde nasıl bir yol izlemiştir? Tarihe nasıl bakmış, nasıl algılamış ve nasıl değerlendirmiştir? Alanına sağladığı katkılar (kavram,tez, bilgi,yaklaşım vs.) nelerdir? Hangi ekole yakın veya mensup olarak tanımlanabilir? Alanında nasıl bir etki oluşturmuştur? Kimleri yetiştirmiş ya da etkilemiştir? soruları çerçevesinde geniş bir perspektiften ele alınmaya çalışılmıştır. Eserde eskiçağdan modern döneme uzanan yelpazede Herodotos, Thukydides, Bede, Taberî, İbn Haldun, Niccolo Machiavelli, Edward Gibbon, Jules Michelet, Thomas Carlyle, Leopold von Ranke, Howard Zinn, Muhammed Şefik Gurbal,  Arnold Toynbee, Max Weber, Fernand Braudel, Marshall Hodgson, Carlo Ginzburg,  Georges Duby, Peter Burke, Umberto Eco, Muhammed Hamidullah gibi öncü ve usta tarihçilere yer verilmektedir. İLEM İhtisas Tarih Çalışma Grubunun tarih yazıcılığı ve tarih felsefesine ilişkin yeni çıkan kitapları yazarı ile müzakere etmeyi hedefleyen “Tarihçi&Sanatı” söyleşilerinin ikincisinde Eylül 2017’de Pegem Akademi’den yayımlanan “Dünyada Tarihçilik” kitabı ele alınacak. Ahmet Şimşek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan söyleşide eser yazarlarının katılımı ile değerlendirilecek.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Ekim 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği