GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih ile Edebiyat Arasında Tarihi Romanlar

Bu derste, genel olarak tarihsel romanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Tarih ile edebiyat romanda nasıl buluşur? Gerçek nerede biter, kurmaca nerede başlar? Yazarın kullandığı retorik araçlar ve perspektifler bize ne söyler? Akımların tarihî roman üzerinde tesiri var mıdır? Sorularına cevap aranacaktır. İnanarak okuma, eleştirel okuma, bilinçli metin çözümlemesi ya da şüpheyle yaklaşma vb. bu gibi yaklaşımlardan hangilerinin 'tarihî romanları okuma farkındalığını' arttırmakta olduğu irdelenecektir. Ders boyunca hem kuramsal olarak tarih ile edebiyat arasındaki ilişki hem de seçilen bazı romanlar birlikte okunup tartışılacaktır.

BAŞVURU


Program izlencesi

1. hafta

Tarih ve Roman İlişkisi

A. Ömer Türkeş, "Romana Yazılan Tarih," Toplum ve Bilim, S. 91, Kış 2001-2002, s. 166-212.

Georg Lukacs, "Tarihsel Romanın Ortaya Çıkışındaki Toplumsal ve Tarihsel Koşullar," (Çev. Burçak Dağıstanlı) Argos, Ekim 1988, s. 166-170.

2. hafta

Tarihi Roman Nedir? Ne Değildir?

Hülya Argunşah, "Tarihî Romanın Yükselişi," Hece Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002.

Mehmet Kaplan, "Tarih ve Edebiyat," Tarih Metodolojisi ve Türk tarihinin Meseleleri Kolokyumu, Fırat Üniversitesi, Mayıs 1984, s. 21-26.

3. hafta

Tarihi Romanların Tasnifi Mümkün müdür?

Yasemin Ulutürk, “Tarihi Romanın Tasnifleri,” Türk Edebiyatında Tarihi Roman (1980-2000) Doktora Tezi, 46-87

4. hafta

Tarihi Roman ve Post-Modernite

Hakan Sazyek, "Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler," Hece Türk Romanı Özel Sayısı, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002.

Hülya Argunşah, "Tarihî Romanda Post-modern Arayışlar," İlmî Araştırmalar, İstanbul Güz 2002, S. 14, s. 17-27. 

5. hafta

Ben/Biz Anlatısı, Geçmiş ve Kurgu

Adalet Ağaoğlu, Göç Temizliği (İstanbul: Everest Yayınları, 2014) Birinci Bölüm        

Faruk Yaslıçimen, “Günümüz Türkiyesi’nde Geleneği İcat Etmek: Lütfi Sunar'la "Osmanlı Saati"nin Hikayesi, 10 Şubat 2017, The New Turkey (www.thenewturkey.org)

6. hafta

Tarih ve Üst-Kurmaca

Orhan Pamuk, Beyaz Kale (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013)

7. hafta

Roman Okuma: Tarih ve Fantastik Anlatı

İhsan Oktay Anar, Kitab-ül Hiyel: Eski Zaman Mucitlerinin İnanılmaz Hayat Öyküleri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 1996)

8. hafta

Geçmişin Kurgusu, Kurgunun Geçmişi

Selim İleri, Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver (İstanbul: Everest Yayınları, 2011)

Tarih Saat Yer
12 Mart 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
19 Mart 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
26 Mart 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
02 Nisan 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
09 Nisan 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
16 Nisan 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
23 Nisan 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği
30 Nisan 2019 18:30 İlmi Etüdler Derneği