GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hukuki Değişim

Konuşmacı: Mehmet Akif Aydın

Türk Hukuk Tarihi içerisinde en önemli dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilen Tanzimat'ın ilanı ile başlayan ve imparatorluğun yıkılmasına kadar geçen süreçte klasik hukuk sistemi bazı değişikliklere uğramıştır. Bu değişimler hukukun modernleşmesi maksadıyla yapılırken hukukçuların izledikleri yollar birbirlerinden farklı olmuştur. Kimi hukukçular klasik hukuk sisteminin reformlarla devamını talep ederken, bazı hukukçular ise yabancı kanunların kabulü konusunda ısrarcı olmuşlardır. Tartışmalar ile geçen bu süreç yeni devletin kurulmasından sonra da etkilerini göstermiştir. Yeni teşekkül eden Türk Devleti'nin ilk yıllarında bu ikilik devam ederken daha sonra yabancı kanunların tercümesi ve kabulü yolu tercih edilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
24 Kasım 2018 16:00 İLEM