GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tanpınar’ın Edebiyat, Estetik ve Düşünce Dünyasında Bergson Felsefesi

Konuşmacı: Şerif Eskin

Yaşamı boyunca sürekli bir arayış içerisinde olan Ahmet Hamdi Tanpınar, birçok filozofun yanı sıra psikanalistler başta olmak üzere insanı ve onun doğasını anlamlandırma çabasını ortaya koymuş olan çok sayıda düşünce erbabıyla etkileşime girmiş, bu gayretinden edindiği felsefi birikimi özümseyerek eserlerine de işlemiştir. Bu sunumda Tanpınar’ın zihin ve estetik dünyasını inşa eden kaynakların en önemlilerinden biri olarak Bergson felsefesinin yazarın eserlerindeki izdüşümleri ve üstlendiği kurucu rolü saptamak amaçlandı. Söz konusu doğrultuda Tanpınar’ın metinlerinde sıkça karşımıza çıkan hafıza, zaman, oluş, değişim, benlik, rüya vb. temaların felsefi yüklerinin Bergsonist kökleri edebiyat-felsefe ilişkisi bağlamında tahlil edildi. Diğer yandan bu ilişkiselliğin Tanpınar’ın kimi anlatılarında biçimi belirleyici/kurucu rolü üzerinde duruldu.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
07 Şubat 2015 15:00 16:30 İlmi Etüdler Derneği