GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Suriye Dış Politikası Ve Ulusal Çıkar: 1990-2010

İLEM ihtisas çalışmaları kapsamında araştırmacılar tarafından özgün ve nitelikli biçimde hazırla­nan tezlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, tez yazarının edindiği tec­rübe ve bilgiyi paylaşmak ve tartışmak amacıyla Tez Sunumları gerçekleştirmektedir. Tezle­rin konu seçimi ve hazırlanma aşamaları gibi konuların da ele alındığı sunumlar aynı zaman­da tez hazırlama öncesinde ya da tez yazım sürecinde olan katılımcılar için eğitici bir nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, 19 Ekim Çarşamba günü Saat 19:00'da M. Hüseyin Mercan’ın 'Suriye Dış Politikası Ve Ulusal Çıkar: 1990-2010'başlıklı yüksek lisans tezinin sunumu gerçekleştirilecektir.

Bu çalışmada Orta Doğu’nun en önemli aktörlerinden birisi olan Suriye’nin 1990–2010 yılları arasındaki dış politikası bazı örnek olaylar üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. 1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye’nin bağımsızlık sonrası tarihinin en önemli kırılma noktası şüphesiz Hafız Esad’ın 1970 yılında iktidara gelmesidir. Bu durumun gerçekleşmesiyle modern Suriye tarihine damgasını vuracak olan Esad ailesinin hâkimiyeti başlamış ve Hafız Esad’ın öncelikleri bağlamında Suriye’de iç ve dış politika öncelikleri belirlenmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak Hafız Esad’ın inşa ettiği dış politikanın temel parametreleri ele alınarak dış politikanın öncelikli alanları tespit edilmiştir. Hafız Esad’ın ardından devlet başkanı olan Beşar Esad’ın 2000 sonrası süreçte nasıl bir dış politika algısına sahip olduğu ve ulusal çıkar çerçevesinde Suriye dış politikasını nasıl şekillendirdiği çalışmada ele alınmıştır. Bu noktada çalışma, Suriye tarihinin en önemli lideri olan Hafız Esad’ın son on yılı ve oğul Beşar Esad’ın ilk on yılı üzerinden Suriye dış politikasının ve ulusal çıkar algısının dönüşümünü genel hatlarıyla incelemekte ve ulusal çıkarlar doğrultusunda Suriye’nin dış politikada ne tür pratikler ortaya koyduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.