GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sünnetullah ve Hadislerde Yer Alan Ferdi-Sosyal Çözülme Örnekleri

Konuşmacı: Hatice Eriş

Bu sunumda, bireysel ve sosyal hayatta karşılaştığımız değişme, bozulma ve çözülme gösteren bazı olumsuzluklar, ferdî ve sosyal alana dair tezahür, sebep ve boyutlarıyla ele alınmaktadır. Öncelikle, sünnetullah ve çözülme kavramlarının Kur’an ve sünnet çerçevesinde anlamı ve birbirleriyle bağlantıları üzerinde durulmakta, toplum ve onu ifade eden kavramlar da aynı bakış açısıyla verilmektedir. Bireysel alan olarak, ferdin kendisinden kaynaklı yalan, cehalet, saygısızlık, güvensizlik, duyarsızlık örneklendirmeleriyle başlayan bozulmaların, sosyal alana yansıyan çözülmeler olarak ifadelendirilebilecek, din ve ahlak, aile, ekonomi, siyaset- idare ve ilmi alandaki yansıma, sebep ve tezahürleri, yaşanılan ya da ihtimali olan boyutlarıyla ele alınırken, sosyal çözülmelerin neden olduğu gelişmeler, bireysel ve toplumsal alanda görülen sonuçları, açtığı olumsuzlukları da göz önünde bulundurulmaktadır. Yaşanan bütün olumsuzluklar karşısında alınacak bir takım peygamberi ikaz ve çözümlerle, ifade edilen sıkıntıların aşılabileceği hatta bu konuda alınan tedbirlerle tarihte bazı çıkmazlardan dönüldüğüne dair örnekler de sunulmaktadır. Bireysel alanda yaşanan bir bozulmanın toplumun bütününe sirayet etme kapasitesinin bulunduğu, sirayeti halinde daha büyük çıkmazlara yol açtığı görülmektedir. Bu sebeple öncelikle ferdi daha sonra toplumun bütününe şamil olmak üzere alınacak önlem ve problem anında müdahale pratiklerinin, Hz. Peygamber’in bizzat kendisinde mevcut olduğu, biz ümmetine yol gösterdiği ve bu anlamda dünyada eşine rastlanılmayacak bir örnekliğe ve başarıya sahip olduğu görülmektedir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
10 Aralık 2016 17:30 19:00 İlmi Etüdler Derneği