GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

“Suç ve Ceza”: Hukukun Toplumsal Bağlamı

Bu programda öncelikle ceza hukukunun konusu olan suç niteliğini haiz davranış üzerinde durulacak, bu konudaki ölçütlerin neler olduğu üzerine genel bir bakış ortaya konulacaktır. Bu yapılırken de hukuka aykırılık, haksızlık, korunan hukuki değer gibi bazı önemli kavramlar, aralarındaki ilişki de göz önünde bulundurularak açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede bilhassa hukuk öğrenimi görmemiş olan ve fakat konu hakkında genel bilgisi bulunan katılımcılara yönelik daha detaylı konulara ve tartışmalara değinilmeden evvel kapsamlı bir önbilgi sağlanacaktır. Nitekim hangi davranışın suç niteliğini haiz olacağının belirlenmesinden sonra bu davranış karşısında uygulanacak cezalar üzerinde genel olarak durulduktan sonra geçmişten itibaren ileri sürülen farklı teorik görüşler çerçevesinde esas olarak bu cezaların amacı ve meşruluğu incelenecek, bu konularda derin tartışmalar ve fikir teatileri yapılarak en makul olana yaklaşılmaya çalışılacaktır. Buradan hareketle de geçmişteki örnekler de dikkate alınarak ölüm cezası üzerine bir bakış getirilecek, aynı şekilde hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından da bir değerlendirme yapılacaktır. Nihayet tüm bu cezalara alternatif olarak son yıllarda ortaya konulan ve geliştirilen failin topluma kazandırılmasına yönelik olarak cezalara alternatifler, çeşitli istatistiki bilgilerle ele alınacaktır. Program kapsamında, bir sonraki hafta ele alınacak konu hakkında kısa okuma parçaları dağıtılacak olup, katılımcıların ders esnasında tartışmalara katılması ve katkı sunması beklenecektir.

Tarih Saat Yer
15 Mart 2018 19:00 İLEM
22 Mart 2018 19:00 İLEM
29 Mart 2018 19:00 İLEM
05 Nisan 2018 19:00 İLEM
12 Nisan 2018 19:00 İLEM
19 Nisan 2018 19:00 İLEM