Sözlü Tarih Atölyesi Kayıtları Erişime Açıldı
Paylaş

Sözlü Tarih Atölyesi Kayıtları Erişime Açıldı

16 Aralık 2020

Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası (TYH) Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sözlü Tarih Atölyesi'nin video kayıtları İLEM TV Youtube kanalı üzerinden erişime açıldı. Sözlü tarih çalışmalarının usulü, içeriği ve tekniği detaylarıyla ele alınan atölyede farklı alanlardan hocaların katılımıyla yayıncılık ve sözlü tarih tartışıldı, gelen sorular Büşra Bulut moderatörlüğünde yanıtlandı. 

3 ve 4 Ekim 2020 tarihlerinde yapılan atölyenin açılışını TYH Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Lütfi Sunar gerçekleştirdi. "Sözlü Tarih Nedir, Nasıl Yapılır" başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Esra Danacıoğlu "Sözlü Tarihin Tarih İçindeki Yolculuğu" nu açıkladı. Sonrasında Büşra Bulut, "Sözlü Tarihte Saha Deneyimi" konusunda tecrübelerinden yola çıkarak elde ettiği çıktıları ve kullanılan yöntemleri ele aldı.

"Kaynak ve Hafıza" başlıklı ikinci oturumda Doç. Dr. Faruk Karaarslan, "Disiplinlerarası Çalışma Alanı Olarak Hafıza" konusunu alandaki sorunlar ile tartışmaya açtı. Hafızanın disiplinlerarası bir çalışma alanı olmasını teorik ve metodolojik bağlamlarda açıkladı. Aynı oturumda Doç. Dr. Lütfi Sunar, "Hafıza, Anlatı ve Kaynak" başlığı altında sözlü tarih çalışmalarında hafıza, söz kavramlarını tarihsel ve kavramsal olarak inceledi.

"Türkiye'de Yayıncılığın Tarihi" adlı üçüncü oturumda Sevengül Sönmez, "Kamu Faydasından 'Şahsi Teşebbüs'e Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Yayıncılık" konusunu harf devriminden sonra Türkiye'de yayıncılığı, devletin yayıncılıktaki rolünü ve devletten beklenen yayıncılık politikalarını tartışarak ele aldı. Oturumun ikinci kısmında Doç. Dr. Yalçın Armağan, "'Yazar-Yayıncı'dan 'Endüstrileşme'ye Yayıncılığın Yarım Asrı" (1946-1996) başlığı altında tarihsel aralıkta devletin yayıncılıktaki rolünün azalışını ve merkezdeki yayıncılığın gelişimini açıkladı.

"Türkiye'de Yayıncılığın Değişimi" başlıklı son oturumda Fahri Aral, yayıncılığın ülkedeki koşullara ve yatırımcıların anlayışına bağlı olarak değişimini açıkladı. Sonrasında Ebubekir Erdem, Türkiye'de farklı yayıncılık biçimlerini sermaye, sosyal grup ve fikri grup bağlamlarında karşılaştırdı. Son konuşmacıların da tecrübeleriyle birlikte Sözlü Tarih Atölyesini sonlandırdık. Kayıtlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.


 

1.     Oturum: 

2.     Oturum: 

3.     Oturum: 

4.     Oturum: