GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyolojik Örgüt Kuramları

Genellikle yönetim ve organizasyon alanında çalışanlara örgütleri yönetmek, anlamaya çalışmaktan daha ilgi çe­kici gelir. Bu eğilimin temel nedenlerinden biri örgütleri anlamak için bir takım kuramsal meselelere kafa yorma gerekliliğidir. Örgütleri anlamak için kuramsal meselelere yönelmeye cesaret edenlerin ilk tercihi ise, yine muhte­melen yönetme çabasına daha fazla destek sağlayacağı düşünüldüğünden, psikoloji kökenli kuramlar olmaktadır. Sosyoloji bilimi ise örgütleri anlamada toplum, devlet, kültür, ekonomi, diğer örgütler vb. makro çevresel değiş­kenlerin etkilerini incelemektedir. Son yıllarda ülkemizde kimi lisansüstü programlarda görülmeye başlanan örgüt kuramları veya sosyolojisi derslerinin kapsamına uygun şekilde bu seminerler dizisinde koşul bağımlılık, kaynak bağımlılık, örgütsel ekoloji, iktisadi örgüt kuramları, ku­rumsal kuram, postmodern ve eleştirel bakış açıları gibi başlıca örgüt kuramları ele alınacaktır. Seminerler her hafta önceden paylaşılmış metinlerin tartışılması şeklinde yürütülecektir.


Program çizelgesi

1. hafta

Örgüt Kuramlarına Giriş

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (1. Ünite: Örgüt Kuramlarına Giriş)

 

Yıldırım, E. (2002). Cogito Ergo Sum’dan Vivo Ergo Sum’a Örgütsel Analiz. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 155-185.

 

Üsdiken, B. ve Leblebici, H. 2001. Organization theory. N. O. Anderson, S. Deniz, H. Sinangil ve, C. K. Viswesvaran. (Der.) International handbook of work and organizational psychology (2): 377-397. Newbury Park, CA: Sage. (Literatür yayınlarından Türkçesi de çıktı)

 

2. hafta

Koşul Bağımlılık Kuramı

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (2. Ünite: Koşul Bağımlılık Kuramı)

 

Sargut, A. S. (2007). Yapısal Koşul Bağımlılık Kuramının Örgütsel Çevre Kuramları Bağlamındaki Yeri. A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.), Örgüt Kuramları. 35-75. İmge Kitabevi, Ankara.

 

Yeloğlu, H. O. (2008). Örgütlerde Yapısal-stratejik Konfigürasyonlar: Koşul Bağımlılık Kuramı, Konfigürasyon Yaklaşımı Bağlamında Örgüt Yapıları Üzerine Önermeler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 155-170.

 

3. hafta

Kaynak Bağımlılığı Kuramı

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (3. Ünite: Kaynak Bağımlılığı Kuramı)

 

Üsdiken, B. (2007). Çevresel baskı ve talepler karşısında örgütler: Kaynak bağımlılığı yaklaşımı. A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.), Örgüt Kuramları. 77-132. İmge Kitabevi, Ankara.

 

Sarvan, F., Arıcı, E. D., Özen, J., Özdemir, B., & İçigen, E. T. (2003). On stratejik yönetim okulu: Biçimleşme okulunun bütünleştirici çerçevesi. Akdeniz İİ BF Dergisi, 6, 73-122.

 

4. hafta

Örgütsel Ekoloji Kuramı

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (4. Ünite: Örgütsel Ekoloji Kuramı)

 

Baum, J.A.C., & Amburgey, T.L. 2001. “Organizational ecology.” In J. A. C. Baum (eds.), The Blackwell Companion to Organizations: 305-326. Oxford

Baron,C. N., Employing Identities in Organizational Ecology, Industrial and Corporate Change; Feb 2004; 13, 1.

 

5. hafta

İktisadi Örgüt Kuramları

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (5. Ünite: İktisadi Örgüt Kuramları)

 

Oğuz, F. (2007). Örgüt iktisadı: Ekonomi, hukuk ve örgüt ilişkileri. A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.), Örgüt Kuramları. 193-234. İmge Kitabevi, Ankara.

 

Barney, J. B., & Hesterly, W. (2006). Organizational economics: Understanding the relationship between organizations and economic analysis. The SAGE handbook of organization studies, 111-148.

 

6. hafta

Yeni Kurumsal Kuram

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (6. Ünite: Yeni Kurumsal Kuram)

 

Greenwood, R. O., & Sahlin, C. K. & Suddaby, R.(2008). Introduction. Handbook of Organizational Institutionalism, 1-46. Sage Publication.

 

Hirsch, P. M., & Lounsbury, M. (1997). Ending the family quarrel toward a reconciliation of “old” and “new” institutionalisms. American behavioral scientist, 40(4), 406-418.

 

 

7. hafta

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (7. Ünite: Eleştirel Yönetim Çalışmaları)

 

Adler, P.S., Forbes, L.C. ve Willmott, H. (2007). Critical Management Studies. The Academy of Management Annals, 1(1), 119-179.

 

Erdemir, E.,  “Adayış mı Kaçış mı? Yönetsel Kontrol Karşısında Postmodern Dönüşüm Söylemi", Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2007, C. 7, S. 1-2, 67-96.

 

8. hafta

Postmodern Örgüt Kuramı

 

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (8. Ünite: Postmodern Örgüt Kuramı)

 

Yıldırım, E. (2005). Örgüt Kuramında Yeni Gelişmeler: Postmodern ve Eleştirel Bakış. A. Selami Sargut ve Şükrü Özen (Der.), Örgüt Kuramları. 379-406. İmge Kitabevi, Ankara.

 

Erdemir, E. “Yönetme Hastalığının Şifâsı” (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1.

 

 

Tarih Saat Yer
16 Ekim 2018 18:00 İLEM
23 Ekim 2018 18:00 İLEM
30 Ekim 2018 18:00 İLEM
06 Kasım 2018 18:00 İLEM
13 Kasım 2018 18:00 İLEM
20 Kasım 2018 18:00 İLEM
27 Kasım 2018 18:00 İLEM
04 Aralık 2018 18:00 İLEM