GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyal Politika Kurumu Olarak Karz-ı Hasen Ve Sosyal Bankacılık Modeli Denemesi

Konuşmacı: Cengizhan Salih

Tarihin en tartışmalı meselelerinden birisi hiç şüphesiz faiz kavramı olmuştur. Bu tartışmalar günümüzde hala tüm canlılığını sürdürmektedir. Özellikle son iki yüz yıldır, ekonomik modernizasyonun sağladığı bir dizi faydanın yanında getirdiği birtakım sıkıntılar da söz konusudur ki, bu problemlerin merkezini faiz olgusu oluşturmaktadır. Bugün faize dayanan kredi sistemi, pek çok ekonomik ve sosyal sorunun baş aktörü olarak ifade edilmektedir. Buna karşın moral/ahlakî değerlere de hizmet edecek, en azından bu açıdan problemlerin ortaya çıkmasını önleyecek, iktisaden de toplumsal kalkınmayı hedeflerken, bireylerin de elini güçlendirecek bir kredi sistemi düşünülebilir. İşte böyle bir bankacılık/kredi sistemini ifade eden 'sosyal bankacılık' modeli, faiz enstrümanı yerine 'karz-ı hasen'i; yani borcu faiziyle değil, misliyle geri almayı hedeflemektedir. Bu hususta kâr-zarar analizi yapılırken, mesele daha geniş bir perspektiften ele alınmalı ve doğrudan kâr-zarar hesaplamalarının yanında, dolaylı olarak da kâr-zarar hesapları yapılmalıdır. Bu sunumda büyük resme bakılınca, kendi kendini besleyen ve geliştiren bir sistemin ortaya çıktığı ve topyekûn kalkınmaya hizmet eden bir yapının teşkil olunabileceği düşüncesi katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
12 Nisan 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği