GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler Söyleşisi Gerçekleştirildi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) toplumsal hayatta meydana gelen yeniliklere farklı disiplinlerin nasıl yanıtlar ürettiğini takip etmek üzere gerçekleştirdiği seminerler dizisini bir adım ileri taşıyarak bu alandaki tartışmaları değerlendirmek üzere "Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler" kitabını çıkardı. 5 Mayıs Salı günü, kitaba katkı sunan hocalarımızdan Lütfi Sunar, Erol Yıldırım, Songül Demir ve Teyfur Erdoğdu'nun da katılımıyla İLEM’de bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşi, kitabın editörü Lütfi Sunar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Sunar, konuşmasında yeni eğilimlerle neyin kastedildiğini, yeni eğilimleri ele almakta temel amaçları ve farklı disiplinlerde yeni eğilimlerin tartışılmasına yönelik ihtiyaca vurgu yaparak, kitabın ortaya çıkış sürecini anlattı.

Felsefe alanındaki yeni eğilimleri ele alan Songül Demir, felsefenin özellikle de felsefe eğitiminin içinde bulunduğu temel problemlere değindi. Doğa bilimleri ile felsefe arasındaki gerilimin ve din-felsefe karşıtlığının aşılması gerektiğinin altını çizen Demir; Türkiye'de felsefe geleneğinin eksikliğinin alanın gelişmesinin önündeki en belirgin engel olduğunu dile getirdi. Psikoloji alanındaki yeni yönelimleri değerlendiren Erol Yıldırım, disiplinin tarihsel gelişimine değinerek, günümüzde baskın iki farklı anlayışın bilişsel ve evrimsel psikoloji alanlarında görüldüğünü ve yakın gelecekte nörobilimin ciddi şekilde ağırlık kazanacağını belirtti. Son olarak da tarih disiplinindeki yeni eğilimleri tartışmak üzere Teyfur Erdoğdu söz aldı. Erdoğdu, tarih disiplininde ontolojik, epistemolojik ve metodolojik düzeyde ne gibi yeniliklerle karşı karşıya olduğumuzu anlattı. Tarihçiliğin nesnesinin yönünü geçmiş zamandan güncel olana doğru çevirdiğini, buna paralel siyasal tarihçilikten; kültür, kavram ve duygu tarihçiliğine doğru bir yönelim gerçekleştiğini ve bu yönelimlerin kendi metodolojik tartışmalarını da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Sunumların akabinde katılımcılara söz verilerek tartışma soru-cevaplarla sürdürüldü.