GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyal Bilimlerde Temel Yaklaşımlar ve Yöntemler

Bu seminerde öncelikle bilginin önemi, bilginin tarihi, bilgi türleri, bilgi aktları, doğru bilgi sorunu/kriteri, bilginin özellikleri, bilginin sınırları, insani bilginin temel karakteri/sorunu, Batı düşünce tarihinde bilgi kuramları ele alınacaktır. İkinci aşamada Batılı / bilimsel bilginin ortaya çıkışı, kaynağı, alanı, kriteri ile ilgili temel tartışmalar ile empirist/deneyci bilginin gelişim tarihi (Hume, Mill, Descartes, Leibniz, Locke, Berkeley, Kant) özetlenerek bilimsel bilgide yaklaşım ve yöntem sorunu üzerinde durulacaktır. Temel bilimsel yaklaşımlar olarak pozitivist (Russell, Schlick, Carnap, Hempel, Neurath, Ayer), yorumcu (Vico, Weber, Dilthey, Rickert, Husserl, Schutz, Garfinkel) ve bütüncü (Capra, Dikeçligil) yaklaşımlar, ontolojik ve epistemolojik kabulleri, araştırma yöntem (nicel ve nitel) ve teknikleri ile birlikte verilerek bilimsel bilgi/lerin güvenirlilik, geçerlilik ve sınırlılık sorunları tartışılacak, söz konusu yaklaşımlara bağlı alt ekoller özetlenecektir.

Tarih Saat Yer
06 Ekim 2012 09:30 İLEM