GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
Sosyal Bilimlerde Eleştirel Yaklaşımlar Çalıştayı

Sosyal bilimlerin II. Dünya Savaşı’ndan bu yana dünya politikasındaki köklü değişimlere paralel olarak görece dönüşüm geçirdiği bir gerçektir. Dünya politik sisteminde, devletler arası siyasal ilişkilerin yeniden biçimlenmesinin yanı sıra sömürgeci dünya düzenine karşı ortaya çıkan anti-kolonyal mücadele, modern yaşam biçimi ve dünya görüşüne karşı gelişen ve yukarıdan aşağıya muhalefet gibi dipten gelen bütün dünya ölçeğindeki toplumsal hareketler, modern sosyal bilimcinin zihin dünyasını şekillendiren ve yerleşik hale gelen modernist paradigmaların sorgulanmasına yol açmışlardır.

Modern akademik sistem, Avrupalı insanın yaşadığı dünyayı kendi zihniyet dünyasına göre şekillendirme konusunda yeterince özgüven ve kararlık sahibi olmasına paralel bir biçimde Avrupamerkezci esasların ortaya konulmasının neticesinde ortaya çıkmıştır.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), bu algıdan yola çıkarak sosyal bilimlerde eleştirel bir bakışa duyulan ihtiyacın farkına varmış ve bu ihtiyacın giderilebilmesine imkan sağlayacak bir dizi çalıştay planlamıştır. Sosyal Bilimlerde Eleştirel Yaklaşımlar başlığı ile düzenlenmekte olan çalıştaylar dizisi mevcut ve hakim sosyal bilim anlayışından uzaklaşmanın imkanlarını arayarak Avrupamerkezci algıyı kırma ve kendi kavramlarımızı üretebilme yolunda ilk adımı atmıştır.

Uzman akademisyenlerin kendi alanlarındaki algıyı değiştirmeye yönelik kıymetli çalışmalarının da katkısı ile her yıl bu hedefe biraz daha yaklaşılmaktadır.

Sosyal Bilimlerde Eleştirel Yaklaşımlar Çalıştayları kapsamında “Avrupamerkezciliğin Ötesi” ve “Sosyal Bilimlerde Kavram Geliştirme” başlıkları ele alınmıştır.