GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Siyasi Düşünce Tarihi

Hoca: Fatih Yaman

Bu atölye, antik dönemden günümüze uzanan tarihsel süreçte öne çıkan yönetim ve devlet anlayışları etrafında örüntülenen tartışmaları eleştirel bir bakışla değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu çerçevede, insanın yasayla kurduğu ilişkiden başlamak üzere, devlet düşüncesinin ortaya çıkışı, yönetimin esasları, ütopyalar, klasik ve modern farklı devlet tasavvurları/modelleri ve sivil toplum anlayışının tarihsel seyrini ele alan bir seçkiyle, söz konusu düşünce tarihini sembol isimler üzerinden tanıma ve anlamaya dönük oturumlar gerçekleştirilecektir. Öte yandan program dahilinde yer verilecek alternatif okumalarla, ele alınan konuların İslam düşünce geleneğince içerik ve yöntem olarak nasıl değerlendirildiği irdelenerek özgün bir muhakemeye erişme imkânı sorgulanacaktır.  

Program İçeriği

1. HaftaDevletin Ortaya Çıkışını Tartışmak: Franz Oppenheimer, Devlet
2. HaftaYasa Karşısında İnsanın Konumlanışı: Sophokles, Antigone; Platon, Sokrates’in Savunması
3. HaftaAntik Dönemin İdeal Polisi I:Platon, Devlet
4. HaftaAntik Dönemin İdeal Polisi II:Aristoteles, Politika
5. HaftaAtina versus Roma: Marcus Tullius Cicero, Devlet ve Yasalar Üzerine’den Seçme Parçalar
6. Hafta

Erdemli Bir Yönetim Olarak Devlet: Farabi, İdeal Devlet

7. Haftaİslam Düşüncesinde Yönetimin Esasları: Maverdi, Siyaset Sanatı ve Nizamülmülk, Siyasetname
8. HaftaYeryüzü Krallığı: Hıristiyanlık Düşüncesinde Devlet: Thomas Aquinas,  Prenslik Yönetimi ve Toplu Dinbilim’den Seçme Parçalar
9. HaftaYönetimin Döngüselliği: İbn Haldun, Mukaddime’den Seçme Parçalar
10. HaftaAmaç, kendine ulaştıran yolları meşrulaştırır mı?: Niccolo Machiavelli, Hükümdar
11. HaftaEksiksiz Bir Yönetim Mümkün mü?: Thomas More, Ütopya ve Francis Bacon, Yeni Atlantis
12. HaftaOtoriteye Karşı Protesto: Martin Luther, Jean Calvin, Seküler Otorite Sivil Yönetim
13. HaftaDoğa Yasalarından Toplum Sözleşmesine/Kudretli İktidar: Thomas Hobbes, Leviathan
14. HaftaDevlete Aydınlanmadan Bakmak: John Locke, Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme Sivil Toplumda Devlet
15. HaftaÖrselenmiş Ruhu Geri Çağırmak: J. J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi
16. HaftaSivil ve Siyasal Toplum: John Keane, Sivil Toplum ve Devlet
17. HaftaSivil Toplumun Bizcesi: Lütfi Sunar, Sivil Toplum Farklı Bakışlar 
18. HaftaÜtopya, Siyasetname ve İdare Fıkhına Toplu Bakış:  Sıbğatullah Kaya, Üç Gelenekte Devlet
19. HaftaDöngüyü Tamamlamak I: Adem Çaylak, İslam Siyasi Düşünceler Tarihi
20. HaftaDöngüyü Tamamlamak II: Rene Guenon, Maddi İktidar Manevi Otorite


Tarih Saat Yer
16 Ekim 2018 18:30 İLEM