GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Siyaset Biliminde Yeni Eğilimler

İlmi Etüdler Derneği’nin çeşitli disiplinlerdeki yeni sorular, çalışma alanları metodolojiler ve yeni yaklaşımları sorgulamak üzere düzenlediği Yeni Eğilimler Seminerleri Prof. Dr. Haluk Alkan’ın dernek merkezinde 26 Ocak Perşembe günü saat: 18:00’de sunacağı 'Siyaset Biliminde Yeni Eğilimler' başlıklı seminer ile devam ediyor.

Değer temelinde bir siyaset yaklaşımı ile siyaseti olgular temelinde anlamlandırma çabası arasındaki gerilim, siyaset biliminin şekillenmesinde belirleyici olmuştur diyen Alkan bu seminerde Siyaset bilimine tarihsel bir projeksiyon tutacaktır. Siyaset bilimi disiplini içinde ortaya çıkan farklı yaklaşımlara değinerek, felsefi geleneğin güncel siyaset tartışmalarına etkilerini tartışacaktır. Siyaset bilimindeki farklı yaklaşımların dönemlerinin siyasi arka planından yakından etkilendiklerini savunan Alkan, siyaset bilimindeki gelişmelerin onların doğuşuna zemin hazırlayan arka planı irdeleyecektir. Alkan ayrıca seminerde; kapsamlı, meydan okuyan teorilere karşı mikro modellerin ortaya çıkışı, Soğuk Savaş koşullarının ideolojik ayrımları,Yeni kurumsalcılık, Sovyet-sonrası dönemin koşulları gibi konulara değinecektir. Haluk Alkan, Siyaset bilimindeki gelişmeleri, bir yönü ile disiplin içindeki farklılaşmalar, diğer bir yönü ile de siyasi arka planları arasındaki etkileşim çerçevesinde tartışarak semineri sona erdirecektir.