GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sinema ve Toplumsal Hafıza

20. yüzyılın son çeyreğinde Bosna ve Ruanda’da gerçekleşen soykırım hamleleri, sinemada temsil dolayımıyla bir hatırlama biçimine dönüşmektedir. Filmler bu veçhesiyle izleyeni temsil edilen insana yaklaştırmakta, katliam ve soykırım zeminlerini yeniden görülmesine, hesaplaşılmasına ve tartışılmasına fırsat vermektedir. Filmin yönetmeninin kişisel tecrübesinin izleri ya da filmi çeken ülkelerin politik angajmanları da film üzerinde görülmektedir. Büyük insani krizlerin altındaki insanı görebilme ya da katliamdaki rolünü gölgeleyebilme adına film aynı zamanda stratejik bir işlev de üstlenmektedir. Shooting Dogs (2005) -  Grbavica (2006) filmleri aracılığıyla 1990-2000 aralığındaki farklı coğrafyalarda izini süreceğimiz katliamların toplumsal hafızada inşa edici rolü konuşulacaktır.

Tarih Saat Yer
17 Temmuz 2018 15:30 İLEM