GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sinema Estetiğinin Genel Kavramları

Sinemanın hikaye anlatma aracı olarak belirmesi hiç kuşkusuz onu yirminci yüzyılın en önemli sanat olayı yapmıştır. Sinema üzerine yapılan erken dönem çalışmaları filmin kendisinin sanat olup olmadığı tartışmalarıyla geçmiş, sinema teorisyenleri yarım yüzyıllık bir tartışmayı sinemanın sanat olarak kabul edilmesi yönünde devam ettirmişlerdir. Sinema estetiği de, estetiğin genel prensibi olarak, bir estetik özne ve estetik obje ilişkisine dayanmaktadır. Estetik özne, estetik objesiyle kuracağı ilişkiyi ilgili bir biçime dönüştürmek için filmin boyutlarına ilişkin kavramsal bir ağa ihtiyaç duymaktadır. Sinema estetiği, filmi oluşturan dışsal ve içsel etmenler içerisinde değerlendirilecektir. Seminer, sinemanın ortaya çıkması, tekamülünü belirleyen toplumsal, ekonomik, psişik, teknik etmenler arasındaki ilişki ve film biçimini oluşturan genel nitelikler etrafında şekillenecektir. Sinema estetiğinin algı, temsil, gösterge, anlatı yapısı, film biçimi, değeri ve türü ile özdeşleyim gibi temel kavramlar üzerinden anlatılacağı seminerde farklı film örnekleri referans olarak kullanılacaktır.

Tarih Saat Yer
18 Temmuz 2019 09:30 İLEM