Şii Siyaset Düşüncesinin Temelleri


Kouşmacı Mehmet Toprak

Bu sunumda genel olarak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası gelişen olaylar, ilk dört Halife dönemindeki Halife seçimleri, İmamet ve Velayet kavramları, Hz. Ali’nin imameti ile ilgili delillendirmeler, Hz. Ali Dönemi’nde gerçekleşen Cemel ve Sıffin savaşları, Yezid Dönemi, Hz. Hüseyin ve Kerbela, Siyasal anlamda Şiiliğin ortaya çıkışı, İmamet konusunda Şii-Sünni ayırımı, Şii siyaset düşüncesinin Teşekkülü ve tarihi seyri önemli olaylar ve tarihi şahsiyetler üzerinden anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, İran-Irak Şiiliği siyaset farklılaşması, Ayetullah Humeyni ve Ayetullah Hûî’nin fikir ve faaliyetleri bağlamında değerlendirilecek, son dönem gelişmeleri Ayetullah Humeyni ve İran İslam Cumhuriyeti bağlamında ele alınacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
18 Mart 2017 15:00 İlmi Etüdler Derneği
Takvime Ekle
Şii Siyaset Düşüncesinin Temelleri