GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sevgiliye Adanmış Sözler

Konuşmacı: Bilal Kemikli

Osmanlı edebiyatının ilk temsilcilerinden biri olan Süleyman Çelebi’nin (ö.1402), halk arasında daha çok Mevlid olarak bilinen Vesîletü’n-necât isimli eseri, üzerinden altı yüz yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hala dini ve kültürel anlamda büyük etkiye sahiptir. Kendinden sonraki dönemde de gerek benzerlerinin yazılma gayreti gerekse de metnin kendisine yönelik yazılan şerhlerle bir mevlid türünün oluşmasına katkı sağlamış, bu türün öncü metni haline gelmiştir. Yakın coğrafyalara bakıldığındaysa metnin ekisinin Anadoluyla sınırlı kalmadığı, Balkanlar’da ve Kafkasya’da da dini ve edebi bir metin olarak okunup yayıldığı görülür. Öyle ki eserin Arapça, Arnavutça ve Gürcüce gibi çeşitli dillere çevileri de söz konusudur.

Süleyman Çelebi ve Mevlid üzerine tüm bu özellikleriyle odaklanan çok az sayıda akademik çalışma söz konusuyken, yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Mevlid Külliyatı bu alandaki eksikleri büyük oranda karşılar görünüyor. Üç ciltten oluşan Mevlid Külliyatı, Süleyman Çelebi ve eserinin Türk kültürü içerisindeki yeri, dil, edebiyat ve kültür noktasında etkileri, yayıldığı coğrafya ve ugulama/okunma biçimleri gibi noktalara odaklanıyor. Bu anlamda ilk ciltte Vesiletü’n-necat’ın farklı tercümeleri 2. ciltte, 19. yüzyıla kadar yazılmış mevlidler ile mevlid kültürü ortaya koyulurken 3. ciltte de 19. yüzyıl ile Cumhuriyet dönemi pratiklerini görmek mümkün.

Eserin editörlüğünü yapan ve oluşmasına çok büyük emek veren Bilal Kemikli ile gerçekleştirilecek olan bu söyleşide de Mevlid Külliyatı üzerinden Mevlid ve mevlid türü dini, edebi ve kültürel yönleriyle tartışılacak, etkileri üzerine hasbihal edilecektir. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Aralık 2016 18:30 İLEM Konferans Salonu