GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye / İsmail Müfîd el-İstanbulî

18.yüzyılda yaşayan şarih İsmail Müfid el-İstanbulî tarafından kaleme alınan bu şerh, Ahlâk-ı Adudiyye metninin sürekliliğini göstermesi açısından önem arzetmektedir. Zira metne yazılan şerhler dönemlerinin hususiyetlerini barındırmakla birlikte aynı zamanda ahlâk düşüncesinin temel problemlerinin ve bunlara getirilen çözümlerin temellük edilmesi noktasında dikkate değerdir. Bu sebeple farklı alanlarda pekçok şerhi bulunan İstanbuli tarafından yazılan bu şerh, hem 18.yüzyıl Osmanlı ilim dünyasının ahlâkî hususiyetlerini hem de ahlâk düşüncesindeki sürekliliği göstermesi açısından dikkat çekici bir eser.


Özellikleri:

ISBN: 978-975-17-3763-2

Çıkış Tarihi: Ocak 2014

Yayınevi: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Sayfa Sayısı: 240

Tercüme/Tahkik:
Selime Çınar