GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Selefiliğin Teolojik Temelleri ve Günümüze Yansımaları

Konuşmacı: Ramazan Yıldırım

25 Ocak 2011 yılında Mısır’da zirveye ulaşan halk hareketlerinin yeni bir süreci başlatmasıyla birlikte selefi hareketler daha çok dikkat çekmeye başlamışlardır. Arap devrimleri sonrasında başta Mısır olmak üzere birçok Arap ülkesinde güçlü siyasî bir aktör olmaya başlayan bu hareketler Mısır’da selefî olarak tanımlanan bazı geleneksel dinî yapılardan beslenmişlerdir. Günümüz selefiliği, Müslüman Kardeşler hareketi gibi fikir ve eylem bakımından homojen bir yapı arz etmediğinden dolayı onları kendi aralarında belirli kriterlere göre tasnif etmek zordur. İslam’ın anlaşılması konusunda farklı bir yöntem olarak ortaya çıkan Selefîlik zamanla bir harekete ve anlayışa dönüşerek günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. Bu seminerde Selefiliğin ortaya çıkışı ve teolojik temelleri üzerinde durularak günümüzdeki yansımamaları irdelenecektir. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
01 Nisan 2017 17:00 İlmi Etüdler Derneği