Selami Varlık

Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de, Fazlur Rahman ve Gadamer felsefeleri bağlamında nesnel anlam sorunu üzerine teziyle doktora derecesini aldı. Fenomenolojik hermeneutik (Ricoeur, Gadamer) ve İslam düşüncesi üzerine çalışan Varlık, Ahlak ve Başkası (Nobel Akademik, 2016) kitabının co-editörüdür. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesidir.