GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Şehirli Olmak Şiir,Derviş ve Mekan

Konuşmacı: Bilal Kemikli

Nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilim anlayışını İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak hedefleriyle çalışmalarını yürüten İLEM, sosyal bilimler alanında önemli bir ilmi muhit olma çabasındadır. Bu bağlamda yürüttüğü ilmi/akademik çalışmalarla birçok meseleye, özgün bir yaklaşımla bakmak ve bu istikamette alternatif çözümler üretmek gayesiyle çeşitli konferans, panel, anma toplantıları ve seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetlerin çıktılarını yayına (kitap, dergi, bülten vs.) dönüştürmekte ve bu yayınları kamuoyunun istifadesine sunmaktadır.

İLEM bu çerçevede, lisans düzeyindeki katılımcılara, kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar, çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara meseleleri vukufiyetle ele alacak bir perspektif katan üç yıllık Eğitim Programı sunmaktadır. İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Güz ve Bahar dönemleri onar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı seminer vardır. İLEM, on yıllık tecrübesiyle İLEM Eğitim Programı’nı farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Program, katılımcıların; okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak donanımlara haiz olmasını öncelikli hedefleri arasına koymaktadır. Programda merkezî konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımı yanı sıra şahsî yönelim ve sorunlarına ilişkin rehberlik almasını mümkün kılmaktadır.

İLEM, her eğitim dönemini, bir kapanış konferansı ile tamamlamaktadır. Türkiye’de Etno-Milliyetçilik, Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal Değişim, Modern Türkiye’de Devletin Shmittyen Bir Okuması, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz Kapanış Konferansları arasındadır. İLEM, kendi içerisinde bir ilmî gelenek olarak her yıl Mayıs ayında düzenlediği Kapanış Konferansı’nın metnini de bu yıl ilk defa konferans öncesinde katılımcıların istifadesine sunmaktadır.

Bu yılki Kapanış Konferansımızda, Şehirli Olmak: Şiir, Derviş ve Mekân başlığı ile “Şehir” konusunu ele aldık. Şehir, medeniyetimizde Medine’den başlayarak İslam’ın en güzel haliyle yaşandığı hayat merkezlerimiz olmuştur. Fethedildikten sonra Anadolu şehirleri; camileri, şifahaneleri, kütüphaneleri, bedestenleri, dergâhları ve medreseleri ile toplumun bolluk ve refah içinde hayatlarını sürdürdükleri mekânlar olmuştur. Diyâr-ı Bekr, Konya, Bursa, Sivas ve İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizin her biri eşsiz bir kimliğe sahiptir. Anadolu şehirlerine insanı kâmil nokta-ı nazarından bakarsak şunu görürüz: Geride tekkeler, dergâhlar ve zaviyeler kalmasa da, çoğu hazireler bertaraf edilmiş olsa da şurada burada zamana, siyasi ve ideolojik yaptırımlara meydan okurcasına ayakta kalmayı başarmış türbeler, mezar taşları, yazma eser kütüphanelerinde sıralanmış divan ve mecmuâlar, bu şehirlere gerçek anlamda hüviyetini kazandıranların kâmil insanlar olduğunu tevsik eder. Şehirli Olmak: Şiir, Derviş ve Mekan başlığı ile “Şehir’’ ele aldığımız bu kapanış konferansımızda şehrin anlamını izhar etmeyi hedefledik. 

Konferans kitapçığını okumak için tıklayınız

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
04 Mayıs 2013 14:00 Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi