GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Şehirler, Şehzadeler ve Sufiler: Halvetileri Kimler Nasıl Osmanlı Yaptı?

Konuşmacı: Hasan Karataş

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları St. Thomas Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Hasan Karataş?ın sunumuyla devam ediyor. Karataş, 2011 yılında hazırladığı "Tarihsel bir Aktör Olarak Şehir: Amasya'nın Halvetiye Tarikatını Şehirlileştirmesi ve Osmanlı'laştırması" başlıklı doktora tezini 04 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de bizlerle paylaştı.

Dr. Hasan Karataş 'Şehirler, Şehzadeler ve Sufiler: Halvetileri Kimler Nasıl Osmanlı Yaptı?' başlıklı sunumunda 15. ve 16. yy. Amasya'sındaki tasavvufu, toplumsal ve siyasi tarih açısından ele aldı. Taşçı sunumunda Halvetiye tarikatının İmparatorluğun hem siyasi hem de coğrafi periferisinden ideolojik ve mekansal olarak İmparatorluk merkezine yerleşmesinin hikayesini, Osmanlı'da toplumsal ve dini formasyonun şekillenmesinde Amasya'nın rolünü açıkladı. Taşçı, Amasya ve Halvetiye tarikatı özelinde ilk dönem Osmanlı'ya dair modern dönemlerde kabul gören yekpare ve tek bir Osmanlı algısını irdeleyerek sunumunu bitirdi.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
04 Temmuz 2012 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği