GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Şehir ve Mekan Çalışmalarında Büyük Veri (Big Data) Kullanımı

Konuşmacı: M. Erkan Karabekmez

Şehir-Mekan Araştırmalarında Yeni Metodlar Dizi Semineri Amaç ve Kapsamı

Şehir ve mekan araştırmalarında bilginin üretimi ve sunulması konusunda yeni yöntem teklifleri, ilgili disiplinin önemli arayışları arasındadır. Kentleşme sorunlarının karmaşıklaştığı ve yeni araştırmaların çeşitlendiği bir dönemde, özellikle lisansüstü eğitim görerek tez araştırmalarında bulunan genç akademisyenler için, kentsel mekânsal araştırmalarda yeni metodolojilerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmalara girdi sağlayan ya da birlikte çalışma gereği duyan farklı disiplinlerin katkıları ve yaklaşımları, kentsel-mekansal üretimleri zenginleştirmektedir. Bu amaçla kurgulanan dizi seminer, genç akademisyenlerin aktif katılımları ile, İslam İlimleri, Coğrafya, Siyaset, Mantık, Tasarım ve Felsefe alanlarından beslenecek şekilde düşünülmüştür.

Erkan Karabekmez'in, Dijital devrim ve veri yoğun çağın yol açtığı paradigma değişiminin irdeleneceği bu sunumda yapay zeka, kompleks ağlar ve benzeri matematiksel yaklaşımların farklı veri düzlemlerindeki uygulamalarına da değinilecektir. Nesnelerin interneti teknolojileri tabanlı akıllı şehirlerden toplanan büyük verinin ulaşım, altyapı ve hizmet planlama, iskan ve çevre gibi konularda uygulamalarının konuşulacağı seminerde disiplinlerarasılığın imkanları tartışılacaktır

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
05 Mayıs 2020 16:00 İlmi Etüdler Derneği Youtube Kanalı