GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Şanizade Mehmet Ataullah Efendi'nin Tarih Anlayışı

Halil İbrahim Erol - Şanizade Mehmet Ataullah Efendi'nin Tarih Anlayışı

10 Mart Perşembe - 18:00

İLEM tez sunumlarında bu ay Halil İbrahim Erol, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı 'Şanizade Mehmet Ataullah Efendi'nin Tarih Anlayışı ' başlıklı Yüksek Lisans tezini bizlerle paylaşacak. Program 10 Mart Perşembe günü saat 18.00'de İlmi Etüdler Derneği'nde gerçekleşecektir.

Erol, bizlerle paylaşacağı çalışmasında Şanizade Mehmet Ataullah Efendi'nin eseri Tarih-i Şanizade isimli eserinden hareketle Osmanlı tarih yazım geleneğinin kökenlerini ve izlediği seyri anlatacaktır. Türkmenlerin Osmanlı sonrasındaki yaşantısını ve dönüşümünü konu ediniyor.Vak´anüvislik müessesesi incelenecek Özellikle birbirine halef ve selef olanlar mukayeseye edilecek ve yapılan karşılaştırmalar üzerinden geleneğin sabit kalan özellikleri ve değişime uğrayan yönleri tespit edilmeye gayret edilecektir.