Salman Narlı

Salman Narlı, Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Üniversiteye kadar doğduğu şehirde öğrenim gördü. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 2010 ile 2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Değişen Değer Yargıları isimli tez ile mezun oldu. 2014 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora öğrenimine başladı. Ekim 2013’ten bu yana Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneğinde görev almaktadır. Edebiyat ve toplum ilişkileri, modern Türk şiiri, Türk romanı, ilgi alanları arasında yer almaktadır.