GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Penceresinden Kurumlar ve Kurumsallaşma

Neden bazı toplumlar diğerlerinden daha gelişmiştir? Bu soruya Jared Diamond 1998 yılında kendisine Pulitzer Ödülü getiren Tüfek Mikrop ve Çelik adlı kitabında “kısmet” diye cevap veriyor. “Bazı toplumlar diğerlerine göre daha uygun bir coğrafi çevrede yaşadıkları için öne geçerler.” Dünya ekonomi çevrelerinde James Robinson ile birlikte yazdığı Ulusların Düşüşü adlı kitabıyla ses getiren ve adı iktisat alanında Nobel Ödülü alması beklenenler arasında geçen Daron Acemoğlu ise söz konusu eserinde aynı soruya farklı bir cevap veriyor:“Kurumlar”. Acemoğlu’na göre bu işin sırrı, o toplumlarda başarı için gerekli niteliklere sahip bazı kurumların ortaya çıkmış olmasındandır. Peki, kurum nedir, söz konusu kurumlar hangileridir? Nasıl ortaya çıkarlar? Gelişmemiş toplumlarda kurumlar yok mudur? Bu ihtisas dersi boyunca bu sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede kurumların ortaya çıkışı konusu, örgüt kuramı/sosyolojisi alanının temel yaklaşımlarından olan kurumsal kuram bakış açısıyla ele alınacaktır. Kurumların ortaya çıkışında en önemli faktörlerden biri olarak kurumsal girişimciler gösterilmektedir. Gerçekten de kurumsal girişimciler çok çeşitli özelliklere sahip, hatta kimi zaman işlevi kendinden menkul kurumların ortaya çıkışında bile etkin olabilirler. Bu konudaki en güzel örneklerden birini oluşturan ve bir anlamda Türkiye’deki kimi bürokratik kurumların ortaya çıkışını ve işleyişini hicveden Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanı da altı haftalık ders çerçevesinde örnek olay olarak incelenecektir.

BAŞVURU


Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

  1. Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar
  2. Tüfek Mikrop ve Çelik – Jared Diamond

  3. Ulusların Düşüşü – Daron Acemoğlu, James A. Robinson


Program izlencesi

1. hafta

Örgüt kuramına giriş

Okuma Listesi

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (1. Ünite: Örgüt Kuramlarına Giriş)

Yıldırım, E. (2002). Cogito Ergo Sum’dan Vivo Ergo Sum’a Örgütsel Analiz. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 155-185.

2. hafta

Eski ve yeni kurumsal kuram

Okuma Listesi

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (6. Ünite: Yeni Kurumsal Kuram)

Hirsch, P. M., & Lounsbury, M. (1997). Ending the family quarrel toward a reconciliation of “old” and “new” institutionalisms. American behavioral scientist, 40(4), 406-418.

3. hafta

Kuram, kurum ve kurumsallaşma

Okuma Listesi

Özen, Ş. 2007. Yeni Kurumsal Kuram: Örgütleri Çözümlemede Yeni Ufuklar ve Yeni Sorunlar. A. S. Sargut ve Ş. Özen (Der) Örgüt Kuramları . Ankara: İmge, 237-330.

Greenwood, R. O., & Sahlin, C. K. & Suddaby, R.(2008). Introduction. Handbook of Organizational Institutionalism, 1-46. Sage Publication.

4. hafta

Kurumsal değişim

Okuma Listesi

Özen, Şükrü. "Bağlam, aktör, söylem ve kurumsal değişim: Türkiye’de toplam kalite yönetiminin yayılım süreci." Yönetim Araştırmaları Dergisi 2, no. Mart (2002).

Strang, David, and Wesley D. Sine. "Interorganizational institutions." Companion to organizations (2002): 497-519.

5. hafta

Kurumsal girişimcilik

Okuma Listesi

Battilana, Julie, Bernard Leca, and Eva Boxenbaum. How actors change institutions: towards a theory of institutional entrepreneurship." Academy of Management Annals 3, no. 1 (2009): 65-107.

Yalçınkaya, Akansel, and Deniz Taşcı. (2017) Bir Kurumsal Girişimci Olarak Devlet: Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Bir Değerlendirme. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1): 71-90.

6. hafta

Kurumsal işler

Okuma Listesi

Thomas B. Lawrence and Roy Suddaby (2006) Institutions and institutional work. In Stewart R. Clegg, Cynthia Hardy, Thomas B. Lawrence & Walter R. Nord (Eds.) Sage Handbook of Organization Studies, 2nd Edition: 215-254. London: Sage.

Taşcı, D. ve E. Erdemir, "Kurumlar Nasıl Ortaya Çıkar? Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden Bir Sosyal İnşâ Süreci Olarak Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, 1. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 12-13 Şubat 2010, Başkent Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 129-152.

Erdemir, E. “Firma Nasıl Var olur? Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerinden Kurumların Ortaya Çıkışına Dair Bir İnceleme”, Akdere, Ç. ve Güler-Aydın, D. (Ed.), Edebiyattaki İktisat, İletişim Yayınları, s. 357-387, İstanbul, 2014.

Tarih Saat Yer
12 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
19 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
26 Mart 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
02 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
09 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
16 Nisan 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği