GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Roman: Gelenekselden Moderne Değişim/Dönüşüm

Her anlatı, kendi yöntemiyle okuyucuyla buluşur. Hemen her bir türün, “zamanın ruhuna uyan ya da o ruhun ötesinde” bir hareket noktası ve bu hareket noktasına uygun bir yansıtma/anlatma biçimi olmuştur. Geçmişten bugüne okuyucuyla en fazla buluşan edebiyat türlerinden biri olan romana bakıldığında da her dönemde farklı bir roman anlayışı ve her anlayışın romana yansıttığı birtakım yenilik ve değişiklikler, eleştiriler, ekleme ve çıkarmalarla karşılaşmak mümkün. Günümüzde durduğu noktaya bakıldığında ise romanın konusu, kullandığı teknikler, hangi kavramlara ne tür bir yaklaşım gösterdiğinin yanı sıra okuyucuyla buluşma biçimlerinde dahi farklılıklar olduğu görülecektir. Bu derste, sözü edilen farklılıkların roman sanatı açısından hangi süreçlerden geçtiği, hangi süreçlere evrildiği ve bu evrilme sonucu oluşan yeni durumların hangi tekniklerle romanda ortaya konduğu ele alınacaktır. Sanatın genel kabul görmüş tanımları çerçevesinde ele alınacak olan roman sanatının ilk temsilleri eleştirel bir yaklaşımla incelenecek, Don Kişot’la başlayan modern anlamda roman geleneğinin 19. yüzyılda zirveye ulaşmış örnekleri ele alınacak, 20. yüzyılda bireyin zihinsel dönüşümünün psikolojik çözümlemelerle romana yansıması roman sanatı bağlamında incelenip tartışılacaktır. Dersin katılımcıları roman sanatına ilişkin kimi kavramların yanı sıra bir tür olarak romanın hangi gelişim/dönüşüm süreçlerinden geçtiği konusunda kazanımlar elde edeceklerdir.

Ön Okumalar

  • Roman Sanatı, Mehmet Tekin
  • Don Kişot’tan Bugüne Roman, Jale Parla
  • Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Köksal Alver
  • Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II, Berna Moran
  • Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran
  • Genel Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç
  • Yazın Kuramı, R. Wellek/A. Warren

Program İçeriği

1. hafta Bir tür olarak roman
2. hafta Sözlü ve yazılı anlatı türlerinden geleneksel romana giden süreç
3. hafta Romana ait kimi kavramlar
4. hafta Don Kişot ve roman
5. hafta Ekollerin “Romanı”
6. hafta Romanın başkalaşımı

Tarih Saat Yer
13 Mart 2018 18:00 İLEM
20 Mart 2018 18:00 İLEM
27 Mart 2018 18:00 İLEM
03 Nisan 2018 18:00 İLEM
10 Nisan 2018 18:00 İLEM
17 Nisan 2018 18:00 İLEM