GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Rıza ve Müzakere: Cuma Hutbelerinin Yazımında Diyanet'in Rolü

Cuma hutbeleri her şehirde bulunan müftülüklerdeki hutbe komisyonları tarafından yazılır. Bu yazım sürecine farklı yerel ve merkezî aktörler de müdahil olurlar. Bu sunumda hutbe yazım sürecine çeşitli aktörlerin nasıl dâhil oldukları ve hutbe metninin son hâlini oluşturmada ayrı ayrı ne kadar etkili oldukları ele alınmıştır. Ayrıca bugünkü hutbe yazımını bir zemine oturtabilmek için Cumhuriyet’in başından günümüze Diyanet hutbelerine dair genel bir arka plan sunulmuştur. Buna paralel olarak din-devlet ilişkileri ve bu ilişkilerin farklı dönemlerde aldığı çeşitli şekiller ele alınarak, günümüzde gelinen nokta bu çerçeveden değerlendirilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
18 Mayıs 2013 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği