GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Razi’nin Fıkıh Usulü Tarihindeki Yeri

Konuşmacı: Tuncay Başoğlu

Bu sunumda; İslâm medeniyetinin ikinci klasik döneminde fıkıh usulünün şekillenmesinde önemli bir rol oynayan Fahreddin er-Râzî’nin usul görüşleri, takipçileri ve etkisine değinilecektir. Müteahhirûn döneminde Râzî ve Amidî eliyle gelişen usul yazımı, ilim zihniyetini bir bütün olarak dönüştüren gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bu âlimler, fıkıh usulünü metafizik-mantık dilini ve tahkik metodunu kullanarak yeniden inşa etmişlerdir. Râzi Mektebi’nin fıkıh usulü yazımında ortaya koyduğu yenilik, mezhep sınırlarını aşan bir etkiye sahip olmuştur. Râzî'nin fıkıh usulü yazımını derinden etkileyen el-Mahsûl adlı eserinde fıkıh usulünü yeniden inşa ederken izlediği temel yaklaşım, usul meselelerini mümkün olan bütün kısımları ve ihtimalleriyle birlikte işlemek ve inşa etmek şeklindedir. Râzî’nin takipçileri ve sonrasındaki etkileri sunum çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği