GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Psikoterapötik Yaklaşımlar Merceğinde Kişilik

Psikoloji, bir sosyal bilim olmanın sunduğu imkanlar ölçüsünde insanın bilişlerini, duygularını, davranışlarını, beklentilerini, çevresiyle etkileşimini, kısaca zihin ve ruh dünyasını anlamaya çalışıyor. Bu amaçla yürütülen sayısız araştırma ve geliştirilen onlarca teknik zamanla çeşitli kuramlar altında toplanarak sistematik bir yapıya dönüştü. Kimi zaman birbirlerine karşı çıkmak üzere doğan kuramlar, aslında tarihsel serüvende bir öncekinin eksik bıraktığı yeri doldurmuşa benziyor. Mikro kozmosu anlamak için girişilen her çabanın onun bir yönüne tutulan ışık şeklinde ele alınacağı bu atölyede her hafta başka bir kurama yer verilecektir. Kuramlar kişiliği açıklamaları ve geliştirdikleri/önerdikleri terapi yönelimi bakımından değerlendirilecektir. Tüm katılımcılardan oturumlara belirlenen okumaları yaparak gelmeleri ve devamsızlık yapmamaları beklenecektir.

Tarih Saat Yer
12 Ekim 2019 11:00 İLEM