GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Psikoloji Kuramları: Kişilik ve Psikoterapi Yaklaşımları

Psikoloji, bir sosyal bilim olmanın sunduğu imkanlar ölçüsünde insanın bilişlerini, duygularını, davranışlarını, beklentilerini, çevresiyle etkileşimini, kısaca zihin ve ruh dünyasını anlamaya çalışan bir bilimdir. Dolayısıyla onu anlamaya çalışanlarca yürütülen sayısız araştırma zamanla çeşitli kuramlar altında toplanarak sistematik bir yapıya dönüştü. Kimi zaman birbirlerine karşı çıkmak üzere doğan kuramlar, aslında tarihsel serüvende bir öncekinin eksik bıraktığı yeri doldurmuşa benziyor. Mikro kozmosu anlamak için girişilen her çabanın onun bir yönüne tutulan ışık şeklinde ele alınacağı bu atölyede her hafta başka bir kurama yer verilecektir. Kuramlar kişiliği açıklamaları ve geliştirdikleri/önerdikleri terapi yönelimi bakımından değerlendirilecektir. Tüm katılımcılardan oturumlara belirlenen okumaları yaparak gelmeleri beklenecektir.

Program İçeriği

1. Haftaİnsanı Anlama Çabası ve Araçları
2. HaftaBilinçdışının Keşfi: Psikanaliz
3. HaftaPsikanalizden Kopuşlar/Psikanalize Katkılar
4. HaftaToplumsal Bilinçdışı: Jung
5. HaftaPsikanalizden Psikodinamiğe 1: Nesne İlişkileri
6. HaftaPsikanalizden Psikodinamiğe 2: Bağlanma
7. HaftaBilinçdışının Aydınlık Yanı: Manevi Psikoloji
8. HaftaDoğa Bilimi Işığında İnsan: Davranışçılık
9. HaftaÖzne İnsan: Hümanizm
10. HaftaAnlam Arayışı: Varoluşçuluk
11. HaftaBilincin Dili: Bilişsel Yaklaşım
12. HaftaBilişsel Yaklaşımda Anlam Arayışı: DDT ve KKT
13. HaftaKök İnançlardan Şemalara
14. HaftaYapının Bozumu: Toplumsal İnşacılık
15. HaftaAraştırma Literatürünün Oluşturulması
16. HaftaAraştırma Literatürünün Oluşturulması
17. HaftaAraştırmanın Yazımı
18. HaftaAraştırmanın Yazımı
19. HaftaÇıktıların Değerlendirilmesi
20. HaftaÇıktıların Değerlendirilmesi


Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 14:00 İLEM