GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Postmodern Sonrası Tarihçilik Eğilimi

Konuşmacı: Mustafa Alican

Modernizmin kartezyen öznesinin buharlaştığı postmodern dönemin düşünme biçimleri genelde sosyal bilimler, özelde ise tarihyazımı üzerinde önemli değişikliklere neden olmuştu. Bunun nedeni, kuşkusuz tarihçi özne ile tarih nesnenin daha önce mutlak olduğu düşünülen sınır çizgilerinin silinmeye ve “hakikat”e ilişkin kuşkuların hakikatin yerini almaya başlamasıydı. Postmodern çaresizlik olarak nitelendirilebilecek olan bu durum, tarihçilik alanında yeni arayışların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Öznenin hem kendisini hem de nesnesini yeni baştan tanımlamaya mecbur kaldığı bu süreç, gerek tarihçilik mesleğini gerekse de tarihyazımını yeni bir evreye taşıdı. Postmodern sonrası tarihçilik eğilimi çerçevesinde ele alınabilecek olan söz konusu evre, halen yoğun bir arayış içerisinde ve devam ediyor. Sunumumuzda tarihçiliğin nispeten kısa sayılabilecek bu postmodern/post-postmodern zaman aralığında yaşadığı/yaşamayı sürdürdüğü tahavvülü izlemeye çalışacağız.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
16 Mayıs 2020 16:00 İlmi Etüdler Derneği Youtube Kanalı