GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Postkolonyal Afrika Sineması

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Yusuf Ziya Gökçek’in sunumuyla devam ediyor. Gökçek, 2011 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi'nde hazırladığı " Postkolonyal Afrika Sineması" başlıklı yüksek lisans tezini 24 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da bizlerle paylaşacak.

Afrika sineması, dünya sinema tarihi açısından farklı bir yerde durmaktadır. Bu farkın kökenleri 1960’larda oluşmaya başlayan sömürgecilikten kurtulma sürecinden ve üçüncü sinema hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Bu sunumda Afrikalı yönetmenlerin yapıtlarındaki kolonyal dönem mirasının etkisi ve buna bağlı olarak direniş biçimlerinin de tepkisel üretimi irdelenecektir. Yusuf Ziya Gökçek ayrıca Afrika sinemasının önemli yönetmenlerinin yapıtlarından vereceği örneklerle kıtanın sömürülen geçmişi, göç olgusu, az gelişmişliği, bağımsızlık mücadeleleri, diktatörlükler ve toplumsal baskılar gibi toplumsal hayatı etkileyen faktörler ışığında Afrika sinemasının postkolonyal görünümlerine dikkat çekecektir.